En yttrandefrihet under Gud

Ateister är exkluderade i den svenska samhällsdebatten. Ständigt matas vi med budskapet att kristna och muslimer måste lära sig att leva tillsammans genom att respektera varandras tro och att vi som goda ”kristna” måste respektera andras trosföreställningar. Men det är en förrädisk syn som utesluter en icke-religiös världsbild och riskerar att bli normgivande för svensk yttrandefrihetslagstiftning. Det är ett synsätt som bygger på den felaktiga uppfattningen att konflikten mellan öst och väst står mellan närbesläktade religiösa trossystem – de abrahamitiska religionerna – och inte en kamp mellan den sekulära demokratin och totalitära teokratin.

Det svenska konsensussamhället har en tendens att söka en gyllene medelväg mellan två konträra uppfattningar helt oavsett om ytterligheterna är av ondo eller godo. I samma anda av samförstånd betraktas ofta två polära ståndpunkter likvärdigt där konsekventa förespråkare av det sekulära samhället blir lika extrema i samhällets ögon som fundamentalistiska anhängare av Gudsstaten där man varnar för den sekulära ”fundamentalismen”. Men den sekulära demokratin fungerar de facto som en övergripande ideologi i Sverige och västvärlden av det enkla skälet att endast i ett sådant samhälle kan alla ideologiska och religiösa trossystem rymmas under samma tak.

Ateisten och konstnären Lars Vilks teckning av profeten Muhammed som rondellhund är också ett gott exempel på hur ateister ges samma status som våldsbenägna religiösa fundamentalister. I den svenska debatten anses därför ateistiska uttryck och ståndpunkter vara lika provocerande som förespråkare av våld i Guds namn. Men där ateister som Lars Vilks inte hotar andras rätt att uttrycka sin egen trosuppfattning försöker religiösa grupper att genom våld, eller hot om våld, motverka samma fri- och rättigheter för ateister. Dock utan att förstå att de därmed sågar av den gren de själva sitter på – religionsfriheten. På samma sätt påpekas gärna övergrepp mot religiösa minoriteter i världen utan att inkludera de icke-troende. I exempelvis den muslimska världen är det i kraft av blasfemilagar fängelse- och dödsstraff för ateister som framför sina ståndpunkter öppet, samtidigt som religiösa minoriteter i allmänhet tillåts att verka, om än på ett underordnat plan.

Myndigheternas vurmande för religiösa grupper i Sverige har skapat en bild av ateister som bärare av ett inhumant och vulgärt budskap där religiösa grupper har fått ett moraliskt övertag i sin gudsuppfattning. Därmed stigmatiseras paradoxalt nog 90 % av den svenska befolkningen som faktiskt inte bekänner sig till någon Gud och per definition är ateister. Det världsfrånvända hyckleriet blir närmast totalt när man samtidigt talar om religiösa minoriteter som en utsatt grupp till trots för att de reellt sett har större fri- och rättigheter än ateister i både Sverige och övriga världen. I ett sådant samhällstillstånd frodas iden om en villkorad och selektiv yttrandefrihet där man genom självcensur och åsiktsförtryck undviker vissa ämnen och meningar som inte anses rumsrena även om de är fullt legala att uttrycka. Och i likhet med den sekulära ”fundamentalismen” talar man också här om ”yttrandefrihetsfundamentalister” för att tysta meningsmotståndare och motivera sitt ställningstagande genom ogiltiga och manipulerande begreppsbildningar.

Men alla inskränkningar av yttrandefriheten på religiösa grunder leder oundvikligen till ett samhälle där trosbaserad vidskeplighet alltmer får ersätta erfarenhet och förnuft i politiska, moraliska och vetenskapliga frågor. Det hotar demokratin på ett grundläggande plan genom att kristdemokrater och muslimska riksdagsmän kan främja en samhällsutveckling utifrån sin egen trosuppfattning och världsbild utan att behöva ifrågasättas. Det är en alltigenom historielös utveckling där yttrandefriheten offras på religionens altare utan att förstå att den faktiskt instiftades som den vanliga människans enda försvar gentemot maktens institutioner i form av stat och kyrka, vilket innebär att folket styr och kontrollerar maktens institutioner istället för tvärtom.

Annonser
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

5 kommentarer till En yttrandefrihet under Gud

  1. distansare skriver:

    Jättebra skrivet något annat kan jag inte kommentera det med.

  2. Ulf Claesson skriver:

    Islam är en nihilistisk, nazi-liknande dödskult, vars berättigande ligger i paritet med behovet av rabiessmittade hundar på Skansen.

  3. diana skriver:

    Riktigt bra skrivet och så sant så.

  4. Lelle skriver:

    Håller med dig, vi skall ha frihet kritisera allt, även religion.

    Men annars har jag en helt annan syn på det mesta Du skriver om.
    Kristendomen är det som byggt upp demokratin.

    Och alla sekulära och ateistiskta regimer har visat att ateism
    inte är svaret på frågan om hur vi får ett bra samhälle.

  5. Lelle

    Jag är inte enig. Kristendomen har Gud som högsta auktoritet, inte människan, och i en demokrati är människan den högsta auktoriteten, inte Gud. När Gud stiftar lagarna är det inte demokrati utan teokrati. Men låt oss bara för hypotesens skull leka med tanken att du har rätt. Varför är det då endast kristdemokrater som Tuve Skånberg som med jämna mellanrum motionerar om blasfemilagar i riksdagen, vilket syftar till att kriminalisera alla ateister och kraftigt begränsa demokratins främsta hörnpelare – yttrandefriheten? Varför är det just kristdemokrater som önskar att införa den kristna skapelsetron i skolundervisningen vilket underminerar den sekulära staten och ersätter vetenskap med vidskepelse? Och varför är det just kristdemokrater som vill förbjuda homosexuella äktenskap och adoptioner vilket bryter mot den mest grundläggande demokratiska principen om allas likhet inför lagen?

    En sekulär statsbildning förhåller sig också neutral till olika ideologier och religioner till skillnad från en ”ateistisk”. Det är en avgörande skillnad. Den sekulära statsbildningen är alltså en förutsättning för trosfrihet och åsiktspluralism. Och en renodlad ateistisk statsbildning har aldrig existerat eftersom begreppet a-teism (icke-troende) endast är antitesen till teism (troende). På samma sätt kan det inte heller existera en renodlad anti-fascistisk stat. Kommunismen som du åsyftar är däremot ett totalitärt idesystem som är lika intolerant mot alla konkurrerande ideologier där en troende som du och en liberal som jag säkerligen hade suttit i samma fängelsehåla.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s